heading icon

14 czerwca 2020 - Holistix Beauty Run

Do biegu gotowi... START!

Pierwszy w Polsce charytatywny bieg na 5 km dla klinik medycyny estetycznej oraz gabinetów kosmetycznych. Dołącz dla nowa motywacja, piękna sylwetka, zdrowia oraz super nastroju!

Cały dochód zostanie przeznaczony na fundację SOS Wioski Dziecięce.

Przygotuj się na Holistix Beauty Run

Wypełnij poniższy formularz, a my wyślemy do Ciebie plan treninogwy przygotowujący do biegu Holistix Beauty Run na 5 km.

  Zapraszamy do ściągnięcia materiałów promocyjnych Holistix Beauty Run.

  Dołącz do Holistix Beauty Run!

  REGULAMIN HOLISTIX BEAUTY RUN 14 CZERWCA 2020 

   

  I. ORGANIZATOR
  Holistix Group

  II. CEL IMPREZY

  1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
  2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
  3. Integrowanie grup społecznych

  III. TERMIN, MIEJSCE

  Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dacie 14 czerwca 2020 roku dystansu minimum 5 kilometrów w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności w aplikacji Activy.

  Trasę o łącznej długości 5 kilometrów należy pokonać chodem, biegiem w jednym treningu.

  IV. ZAPISY

  1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą aplikacji Activy.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi

  V. OPŁATY

  Opłata startowa za Bieg ” Holistix Beauty Run ” wynosi 25 PLN.

  VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

  1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej.
  2. W zawodach może wziąć udział kliniki medycyny estetycznej i gabinety beauty właściciele i ich personel.
  3. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat
  4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności według podanych zasad.
  5. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do końca dnia 14.06.2020 roku.
  6. Klasyfikacje zawodów :

  – Najszybsza kobieta i mężczyzna

  – Najszybszy team – klinika min. 3 osoby

  – Najciekawszy „Outfit”

  – Największy team

  – Najciekawsza aktywność promocji zdrowia przed Beauty Run

  – Najciekawsza relacja z biegu

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
  2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
  4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
  5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

  ( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.